Strefa „kiss&ride” przy szkole w Nakle Śląskim

Przy Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim powstała strefa zatrzymywania kiss&ride (w dosłownym tłumaczeniu pocałuj i jedź). Inwestycja usprawni w tym miejscu ruch i poprawi bezpieczeństwo, bo oprócz specjalnej strefy wykonano wyniesione przejście dla pieszych. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Budowa stref zatrzymywania kiss&ride wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. W ramach zadania wykonano strefę zatrzymywania kiss&ride tj. miejsce postojowe wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych przez drogę, znajdujące się przy szkole podstawowej w Nakle Śląskim. Zatoczka „kiss&ride” to miejsce krótkotrwałego, darmowego postoju oznaczone tabliczką z napisem „kiss&ride” oraz oznaczeniem dopuszczalnego czasu postoju do 2 minut.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec