Obecna sytuacja szkoły i przedszkola w Nowym Chechle

Pałac Kawalera w Świerklańcu tymczasową siedzibą Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

 

 

 

19.10.2018 piątek

   11 października 2018 r. została podpisana umowa na kompleksowy remont dachu szkoły podstawowej w Nowym Chechle.  Prace rozpoczęły się 16 października, a zgodnie z umową pokrycie dachowe będzie gotowe najpóźniej 20 grudnia 2018 r.

 

28.09.2018 piątek

   Wyłoniono wykonawcę na realizację zamówienia pn. "Przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle do Pałacu Kawalera w Świerklańcu". Zgodnie z umową wykonawca zamówienia (firma Nowak Trasport ze Świerklańca) będzie przewozić uczniów do Pałacu Kawalera od 01.10.2018r. do 08.02.2019 r.

 

22.09.2018 sobota

   W związku z ostrzeżeniami dotyczącymi załamania pogody, podjęto działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie budynku szkoły podstawowej w Nowym Chechle przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. Dzięki pomocy Starosty Powiatu Tarnogórskiego Krystyny Kosmali, gmina Świerklaniec bezpłatnie wypożyczyła specjalne plandeki zabezpieczające. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Świerklaniec wzmocnili zabezpieczenie dachu budynku szkoły, dzięki czemu nie wystąpiły kolejne szkody.
   Równolegle trwają prace związane z inwentaryzacją budynku szkoły podstawowej, które zostaną ukończone do końca września 2018 r. Umożliwi to rozpoczęcie prac związanych z remontem dachu szkoły.

12.09.2018 środa

   W związku z pojawieniem się wielu sprzecznych informacji w mediach oraz na portalach społecznościowych informujemy, że konieczne było wyznaczenie zastępczego budynku dydaktycznego, ze względu na przedłużające się prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.
   Wydłużenie remontu oraz przeniesienie szkoły jest spowodowane zawirowaniami, jakie wystąpiły na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie realizował prac, tak jak było to zaplanowane, szkoła została zalana podczas lipcowych ulew. Pomimo wezwań wystosowanych przez gminę Świerklaniec wykonawca nie wywiązał się z umowy oddania inwestycji na czas, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
   Aby dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki oraz mogły rozpocząć nowy rok szkolny wraz z innymi rówieśnikami, podjęto decyzję, że od 03.09.2018 r. do czasu zakończenia remontu siedzibą szkoły będzie Pałac Kawalera w Świerklańcu.
   Początkowo ze strony Urzędu Gminy Świerklaniec padła propozycja przeniesienia uczniów do budynku szkoły w Piekarach Śląskich, ale na drodze dla tego rozwiązania stanęła kwestia odległości i dojazdów dzieci. Po konsultacji z rodzicami uczniów, pojawił się wariant organizacji roku szkolnego w Pałacu Kawalera. Gmina Świerklaniec wywiązała się z obietnicy danej Rodzicom i po uzyskaniu aprobaty stosownych instytucji, Pałac Kawalera został tymczasową siedzibą szkoły.
   Z uwagi na zaistniałą trudną sytuację, gmina Świerklaniec dołożyła wszelkich starań, aby dzieci uczyły się w komfortowych oraz bezpiecznych warunkach, a także miały zapewniony bezpłatny transport do szkoły. Dzieci są dowożone z Nowego Chechła do Świerklańca specjalnie dla Nich przeznaczonym autobusem. Oprócz tego istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu na trasie Nowe Chechło – Świerklaniec Park, autobusami komunikacji publicznej MZKP. Dzieci muszą mieć wtedy ze sobą ważną kartę ŚKUP lub legitymację szkolną.
   O dalszych rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czego dotyczy inwestycja?
Budowy przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec, a w ramach przetargu miały zostać zrealizowane dodatkowe prace w budynku szkoły podstawowej.

Dlaczego został rozebrany dach szkoły?
Dach został rozebrany, ponieważ nie był praktycznie remontowany od kilkudziesięciu lat i wymagał gruntownej naprawy. Zdjęcie starych dachówek miało pozwolić na ocenę stanu konstrukcji dachu i ustaleniu jakie elementy mają być wymienione czy naprawione. W ramach remontu będą wymienione krokwie, dachówki i obróbki blacharskie.

Co jeszcze będzie remontowane w budynku szkolnym?
W budynku zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna. Na poddaszu budynku szkoły zostaną zaadaptowane nowe pomieszczenia dla uczniów. Wybudowane będą też nowe toalety i sanitariaty.

Jakie są dalsze plany i decyzje odnośnie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle?
Firma inżynierska nadzorująca budowę z ramienia gminy, rozpocznie za kilka dni szczegółową inwentaryzację zrealizowanych prac. Potrwa ona dwa do trzech tygodni. Wykonawca jest w tym czasie zobowiązany do zabezpieczenia wykonanych już robót i placu budowy, aż do jego przekazania z powrotem Gminie Świerklaniec. Po powrotnym przejęciu terenu budowy przez Gminę Świerklaniec, zostanie wyłoniony podmiot, który zabezpieczy budynek szkoły, poprzez kompletne wykonanie dachu. Ze względu na stopień skomplikowania inwestycji oraz występowanie elementów wspólnych (należących zarówno do przedszkola jak i szkoły) zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokończenia niezrealizowanej części projektu.

Obecny wygląd wnętrza szkoły:

 

 

Szkoła w Nowym Chechle po zalaniu:Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec