Zmiana godzin urzędowania Gminnego Placu Gospodarczego

Informujemy, że od dnia 01.06.2018 r. zmienią się godziny urzędowania Gminnego Placu Gospodarczego na ul. Wiosennej w Świerklańcu. Gminny Plac Gospodarczy służy do selektywnej zbiórki odpadów typu: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, używana odzież i tekstylia.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania odpadów przez GPG można uzyskać na stronie swierklaniec.pl w zakładce Gospodarka Odpadami. Równocześnie zobowiązuje się mieszkańców Gminy do przestrzegania przepisów Regulaminu Gminnego Placu Gospodarczego i dostarczania tylko wyznaczonych frakcji odpadów w przeciwnym wypadku obsługa GPG może odmówić przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec