Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018r.

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018r.  zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec przedstawiają się następująco.


Projekty możliwe do realizacji
- Sołectwo Świerklaniec
Komputerowe rewolucje w Szkole Podstawowej w Świerklańcu
Zdolne maluchy. Wyposażenie Przedszkola w Świerklańcu w sprzęt multimedialno – dydaktyczny
- Sołectwo Nakło Śląskie
Zakup programów multimedialnych dla przedszkola w Nakle Śląskim
Modernizacja i doposażenie w pomoce edukacyjne Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim
Zakup wyposażenia kącika dla dzieci w Filii nr 1 w Nakle Śląskim
- Sołectwo Orzech
Wymiana sprzętu sportowego na sali gimnastycznej w Orzechu wraz z zakupem profesjonalnej maty gimnastycznej
Zestaw fantomów do nauki pierwszej pomocy
„Impus Życia” - wyposażenie sołectwa Orzech w urządzenie AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), wspomagające pierwszą pomoc medyczną  
Budowa oświetlenia sportowo – rekreacyjno – kulturalnego
Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5
Zakup szafy garderobianej na stroje regionalne dla koła rękodzieła Orzech
- Sołectwo Nowe Chechło
Utwardzenie terenu na działkach nr 2186/110 i 2188/113 kostką betonową w sołectwie Nowe Chechło – ul. Skowronków (obok kościoła) – etap II
Budowa nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy ulicy Leśnej 3

Publiczna prezentacja projektów poddanych pod głosowanie i spotkania z mieszkańcami odbędą się:
- 9 maja 2018r. godzina 16:00 – Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu ul. Sobalaków 5,
- 10 maja 2018r. godzina 17:00 – OSP Świerklaniec, ul. Oświęcimska 25
- 11 maja 2018r. godzina 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52,
- 14 maja 2018r. godzina 17:00 – Dom sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec