Rekordowe 17 milionów na inwestycje w gminie Świerklaniec

Na sesji 28 grudnia Rada Gminy Świerklaniec uchwaliła budżet na 2018 rok. Łączna kwota planowanych wydatków wyniesie 65 milionów zł. Na inwestycje gmina Świerklaniec wyda rekordowe 17 354 169,99 zł! Rekordowe są również zewnętrzne środki, które Gmina Świerklaniec ma zamiar pozyskać. Stanowią 40% tej kwoty.

- To kolejny rekordowy budżet. Cieszy mnie szczególnie kwota przeznaczona na inwestycje. 17 milionów złotych na ten cel Gmina Świerklaniec nie miała jeszcze nigdy. Wielką część tej kwoty, czyli ponad 7 milionów zł będą stanowić środki zewnętrzne. Unijne dotacje w 2018 roku wykorzystamy maksymalnie – powiedział Marek Cyl wójt Gminy Świerklaniec.
Największym wydatkiem przewidzianym na przyszłe lata jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec. W 2018 rok zabezpieczono na ten cel niemal 5 milionów zł, a połowa tek kwoty będzie pochodzić z dofinansowania. Przypomnijmy, że Gmina Świerklaniec znalazła się ze statusem podstawowym na liście rankingowej opublikowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek jest już po drugiej pozytywnej ocenie merytorycznej. Oznacza to, że gmina w pierwszym kwartale 2018 roku podpisze umowę o otrzymaniu unijnego dofinansowania w kwocie niemal 40 milionów zł. W ciągu najbliższych pięciu lat ruszą w gminie prace związane z budową kanalizacji, których całkowity koszt wyniesie prawie 80 milionów zł.
W 2018 roku Gmina Świerklaniec przeznaczy pokaźne kwoty na placówki oświatowe. Ponad 3,3 miliona zł przeznaczonych zostanie na budowę przedszkola w Nowym Chechle i jego wyposażenia. Niemal 2 miliony zł na tą inwestycję będą pochodziły z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Prace nad budową przedszkola trwają już od 2017 roku. Podobnie jak rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sołectwie Orzech, która w tym roku pochłonie 2,4 miliona zł. Za kwotę ponad 715 tys. zł zostanie dokończona termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Źródlanej w Świerklańcu (z tego 608 tys. zł z dofinansowania) wraz z wymianą źródła ciepła. 800 tys. zł zostanie przeznaczone na przebudowę i rozbudowę o przedszkole szkoły podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej. Pół miliona zł Gmina Świerklaniec przeznaczy na inwestycję pod nazwą „Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim”. Termomodernizacji zostaną poddane także budynki OSP w Świerklańcu i Orzechu. Na ten cel planowane jest ponad 550 tys. zł. Z tej kwoty ponad 440 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie. Podobnie będzie z budynkiem OSP w Nakle Śląskim, który zostanie rozbudowany oraz poddany termomodernizacji za pół miliona zł. Zmodernizowany zostanie budynek Ośrodku Zdrowia w Świerklańcu. Pod koniec 2017 roku zakończyły się prace projektowe. Na pierwszą część modernizacji, która rozpocznie się w 2018 roku zostanie przeznaczone 200 tys. zł. Ponad 1,8 miliona zł przeznaczone zostanie na montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w ramach projektu „Słoneczna Gmina”, z czego 300 tys zł stanowi wkład własny Gminy, a reszta dofinansowanie ze środków UE. W Nakle Śląskim ruszy także budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego za 420 tys zł. W 2018 roku Gmina Świerklaniec będzie aplikować o dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec