Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży z nową kartą ŚKUP

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach informuje o warunku jaki będą musiały spełnić dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat aby skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Od 1 kwietnia 2018 r. konieczne będzie posiadanie spersonalizowanej karty ŚKUP.

 w związku z wprowadzeniem nowej Taryfy Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej od 01.01.2018r. dzieci i młodzież do 16 roku życia ma możliwość bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską organizowaną przez MZKP Tarnowskie Góry, KZK GOP i MZK Tychy. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:
1) wszystkie dzieci do 7 roku życia, tj. do dnia 7 rocznicy urodzin, wraz wózkiem na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży
2) dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład MZKP Tarnowskie Góry i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KZK GOP, MZK Tychy), w wieku od 7 do 16 roku życia:
- urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienia do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń ukończył 16 rok życia
- urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienia do dnia 16 rocznicy urodzin
Przejazd bezpłatny dla osób w wieku 7-16 lat obowiązuje na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych (ŚKUP) lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Ulgę trzeba zakodować (podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna) w Punkcie Obsługi Klienta (POK) lub w Punkcie Obsługi Pasażera. Ulga będzie kodowana jednorazowo.
Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkolna – do 31.03.2018r.
Najbliższy POK znajduje się na terenie dworca autobusowego MZKP w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 1. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, a w soboty od 9:00 do 15:00.
Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkolna (do 31 marca 2018 roku).

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec