Stabińskiego i Główna rozbudowane

Dobiegła końca największa inwestycja drogowa dokonana w tym roku przez Gminę Świerklaniec. Za kwotę niemal 1,5 miliona zł rozbudowane zostały ulice Stabińskiego i Główna w Świerklańcu. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Prace objęły remont nawierzchni ulic Głównej i Stabińskiego. W ciągu ul. Stabińskiego (przy boisku) powstał chodnik i 28 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także między innymi remont istniejącego kanału deszczowego.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec