Lokalny Program Rewitalizacji

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklaniec na każdym jego etapie!

Gmina Świerklaniec jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji Gminy Świerklaniec” na który uzyskała dofinansowanie w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe. Lokalny program rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Wypełniając ankietę, macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji gminy, rozumiany jako kompleksowa strategia podniesienia jakości życia w Gminie Świerklaniec, zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i poprzez organizację akcji społecznych. Ponadto wpisanie planowanych przez siebie działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji zapewni Państwa przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne w najbliższych latach 2017-2023.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji obszaru Gminy Świerklaniec pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Ankieta w wersji elektronicznej znajduje się tutaj.
Jest ona również dostępna w wersji papierowej w Jednostkach organizacyjnych Gminy Świerklaniec tj. GOK, OPS, SP ZOZ oraz w Urzędzie Gminy Świerklaniec.  Jej wypełnienie zajmie Państwu zaledwie 5 minut.

Zapraszamy!

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec