PROŚBA DO MIESZKAŃCÓW UL. WRZOSOWEJ W NOWYM CHECHLE

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Wrzosowej w Nowym Chechle” oraz przekazaniem placu budowy, uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości przy ul. Wrzosowej, aby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2017r. usunęli z terenu działek drogowych nr 1630/236 oraz 1632/236, wszelką prywatną infrastrukturę, urządzenia i przedmioty (np. drzewka, krzewy, byliny itp.), tak aby umożliwić wykonawcy bezproblemową realizację prac. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych w naszym Urzędzie Gminy (tel.: 32 / 284-74-00 wewn. 422 i 424)

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec