Znany termin składania wsniosków na dofinansowanie wymiany starych kotłów

Na stronie internetowej swierklaniec.pl i w Urzędzie Gminy Świerklaniec jest już dostępny Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec wraz ze, stanowiącym jego integralną część, wnioskiem o udział. Informujemy, że wnioski będzie można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

 Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
(nie starszy niż 6 miesięcy)
- wypis z ewidencji budynku (w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku)
- a w przypadku współwłasności budynku –  oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (dołączone do Regulaminu).
Z Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec może wziąć ograniczona liczba nieruchomości, dlatego ważna będzie kolejność dostarczania dokumentów.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec